KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary

Pojďte s námi za zdravím a poznáním

Vítáme Vás na našich stránkách

Klub českých turistů (KČT), odbor Slovan Karlovy Vary sdružuje ve svých řadách 230 členů. Nejen pro ně, ale i pro ostatní zájemce o turistiku a pobyt v přírodě z nejširší veřejnosti, nabízí celoroční turistický program. Pořádáme pravidelně každé úterý a každou sobotu  turistické výlety. Kromě těchto jednodenních akcí jsou v programu i vícedenní expedice ve všech ročních obdobích. Jejich cílem nejsou jen lokality v Česku, ale i v ostatních zemích Evropy. Pro milovníky exotiky pořádáme daleké cesty i do jiných kontinentů.   

„Každá cesta má svůj cíl. Ty cíle bývají v pravém i přeneseném smyslu slova různé. Některé cesty vedou k úspěchům, penězům, materiálnímu blahobytu, velmi často však končí zklamáním, prázdnotou. Lidé po takových cestách putující ten skutečný cíl, který by měl pro ně smysl, nenacházejí. Jsou však také cesty, které vedou poutníky blíže k přírodě, blíže k ostatním lidem, k historickým kořenům našeho lidského společenství, k pramenům naší kultury. A tyto cesty přitahují ty z nás, kteří chtějí poznat skutečný, hlubší smysl života.“

(Z projevu ing. Jana Havelky v Železné  dne 27. dubna 2003 při otevření Svatojakubské cesty)

Výlety po Česku

Výlety po Česku a do příhraničí

Aktuality

Nabídka zahraničních cest