KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary

Pojďte s námi za zdravím a poznáním

Z úterního výletu po vyhlídkách v jižním okolí Ostrova nad Ohří

|