KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary

Pojďte s námi za zdravím a poznáním

Výbor odboru KČT Slovan Karlovy Vary

Předseda
RNDr. František Wohlmuth
+420 603 209 270; fjw@volny.cz 

Místopředseda
Michal Grssmann
+ 420 603 259 707; aveline@seznam.cz

Jednatel
PaedDr. Vladimír Sura
+ 420 737 518 364;  vlada.sura@centrum.cz

Zástupce v oblastním výboru – Skupina cykloturistiky
Vladimír Zedník
+ 420 603 784 788; ok1xvz@centrum.cz

Tajemnice
Zdeňka Špačková
+420 604 343 105; zdspackova@seznam.cz

Metodik
Jiří Jásek
+420 776 619 382; jirijasek@centrum.cz

Hospodářka – IVV
Jiřina Daňková
+ 420 732 736 586; dankova.jir@seznam.cz

Statistika
Alois Tipek
+ 420 606 871 924; alouis@seznam.cz