KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary

Pojďte s námi za zdravím a poznáním

Výbor odboru KČT Slovan Karlovy Vary

Předseda
RNDr. František Wohlmuth
+420 603 209 270; fjw@volny.cz 

Místopředseda
Jiří Zach
+ 420 604 506 169; zach.jiri@volny.cz

Jednatel
PaedDr. Vladimír Sura
+ 420 737 518 364;  vlada.sura@centrum.cz

Skupina cykloturistiky
Vladimír Zedník
+ 420 603 784 788; ok1xvz@centrum.cz

Hospodářka
Zdeňka Špačková
+420 604 343 105; zdspackova@seznam.cz

Zástupce v oblastním výboru KČT
Jiří Jásek
+420 776 619 382; jirijasek@centrum.cz

IVV
Jiřina Daňková
+ 420 732 736 586; dankova.jir@seznam.cz

Vedoucí skupiny úterníků
Jiřina Gniesmerová
+420 737 536 773; gniesmerovajirina@seznam.cz

Personální záležitosti
Ing. Jana Chárová
+420 608 327 678; jana.charova@seznam.cz

Statistika
Alois Tipek
+ 420 606 871 924; alouis@seznam.cz