KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary

Pojďte s námi za zdravím a poznáním

Termín 1.5. - 10.5. 2020
Počet dní 10
Cena 16 900 Kč
Popis

TERMÍN: 1.5. – 10.5. 2020

DOPRAVA: klimatizovaný luxusní autobus

UBYTOVÁNÍ: 9 x 3* hotel, 2lůžkové pokoje

PRŮVODCE: CK KIWI Praha Ing.Vladimír Sojka

TECHNICKÝ VEDOUCÍ: RNDr. František Wohlmuth

POJIŠTĚNÍ:  V ceně včetně storna ze zdravotních důvodů do částky 12.000 Kč.

CENA: 16 900 Kč
Cena obsahuje ubytování, stravování, pojištění, dopravu, průvodce a 2x trajekt přes Dunaj. V ceně nejsou zahrnuty vstupy do objektů. Cena fakultativního výletu po Dunaji z Tulcey (cca 5 h) je 770 Kč a k tomu fakultativně rybí oběd za 260 Kč.

PLATBA:
16738341/0100v.s. 4200501, k.s. 0008.
Ve zprávě pro příjemce uvést příjmení.
Zálohová platba 2.000 Kč.
II. zálohová platba 8.000 Kč do 31. 1. 2020.
Doplatek 6.900 Kč do 29. února 2020.

Program ke stažení (formát PDF)

Program
 • 1. den - pátek 1. května 2020
  • Odjezd v ranních hodinách z Ostrova Mírové náměstí v 4:45 a v 5:05 z Karlových Varů od Tržnice. Směr Praha, Bratislava, Budapest, Nyíregyháza (až sem dálnice) a do rumunského Satu Mare (Sa-tmár, historicky město 3 etnik, kostely, synagogy, administrativní palác ve stylu brutalismu, výška 97 m). Nocleh v hotelu Aurora, tento den bez večeře.
 • 2. den - sobota 2. května 2020
  • Ze Satu Mare údolím Someše do Brány Maramureše, okolo města Dej vstříc vysokým horám Vý-chodních Karpat. Město Bistrita (protáhlé náměstí, gotický kostel s renesančními prvky, park), za ním vzhůru do pohoří Calimani, nádherné výhledy, průsmyk Tihuta (1.200 m), kraj Drakuly (a jemu věnovaný hotel), pohledy na Muntii Rodnei. Vatra Dornei (lázně, novogotický pramen, kasino). Průsmyk Mestecanis (1.100 m), pohoří Suhard a Rarau, hranice Moldávie (té rumunské). Malovaný klášter Voronet (fresky skvěle opravené). Centrum Bukoviny město Suceava (foto - v 14.-16. st. hl. město moldavského knížectví, pevnost, cenné kostelíky). Nocleh.
 • 3. den - nedělě 3. května 2020
  • Přes Botosani (tramvaje) do pohraničního Steflesti, přejezd hranice přes přehradní hráz na řece Prut, příjezd do republiky Moldova a přes Riscani na východ země do města Soroca: prohlídka pevnosti nad řekou Dněstr, muzeum, památník svíce vděku. Město je hlavním městem Romů (Sinti) v zemi a stojí zde extravagantní a noblesní cikánská sídla včetně vily cikánského krále. Curchi (foto - klášterní areál z 18. st., několik kostelů, nejkrásnější mezi Dněstrem a Prutem). Nocleh s večeří v Kišiněvě v hotelu Vila Verde.
 • 4. den - pondělí 4. května 2020
  • Prohlídka hlavního města země Kišiněva (Chișinău): nám. Vítězství s katedrálou sv. Konstantina a Eleny, třída Štěpána Velikého (a jeho pomník), radnice, sídlo vlády, Vítězný oblouk, Národní muze-um (prohlídka), pomník Puškina, chrám Narození Páně, sídlo prezidenta. Cricova, vinné sklepy se 120 km dlouhými chodbami (prohlídka vláčkem a degustace). Capriana (klášterní areál založený ve 14. st., v lesnaté krajině, 3 kostely). Nocleh s večeří v Kišiněvě v hotelu Vila Verde.
 • 5. den - úterý 5. května 2020
  • Orheiul Vechi: viz foto, pozůstatky starobylého osídlení v pitoreskní krajině meandrující řeky Bik s dáckými, tatarskými i moldavskými památkami, kláštery, lidová architektura, vesnické muzeum. Lehká pěší turistika. Tipova (nejrozsáhlejší jeskynní klášterní komplex v Evropě ve svahu ve skalách nad řekou Dněstr, přístup pěšky). Saharna (poutní místo a klášter sv. Trojice v krásném přírodním prostředí).
 • 6. den - středa 6. května 2020
  • Výlet do samozvané Podněsterské moldavské republiky (mají zde vlastní měnu, propustky na 10 hodin): Tighina (Bendery, město s mohutnou nádherně opravenou tureckou pevností na Dněstru - prohlídka, ruská kasárna, ruský vojenský hřbitov, socha Potěmkina), most přes řeku Dněstr. Tiraspol (hlavní město oblasti, „komunistický skanzen“: palác Nejvyššího sovětu, pomník Lenina, památník padlým z války 1992-93, pomník Suvorova, fotbalový stadion Sheriff Tir, restaurace a nákup koňa-ků), Chitcani (klášter Noul Neamţ z 19. st., architektonicky výrazný ruský vliv, vysoká zvonice).
 • 7. den - čtvrtek 7. května 2020
  • Comrat (hl. m. autonomní republiky Gagauzie s turecky mluvícími obyvateli, budova parlamentu, kostel, vína, úrodnou černozemní krajinou Budžacké stepi, Beşalma (gagauzská ves, muzeum této země – historie, národopis, folklorní program), nedaleko od trasy leží ves Huluboaia (Holuboje, ne-dávno zde ještě žila česká menšina), Cahul (lázeňské město, minerální prameny), údolí pohraniční řeky Prut, Văleni (viz foto, vesnice, zajímavá geologie – útesy), folklorní vystoupení (tance) a tradiční jihomoldavská kuchyně (pozdní oběd), Slobozia Mare (pohledy na jezero s mangrovými porosty), Giurgiuleşti (jediný moldavský přístav na Dunaji), do rumunského města Galaţi. Nocleh.
 • 8. den - pátek 8. května 2020
  • Trajektem přes Dunaj a do města Tulcea (již v Dobrudži), prohlídka nejvzdálenějšího města na Dunaji (přístav, mešita, kostely). Fakultativní lodní výlet do delty Dunaje, rybářské vesnice ruských Lipo-vanů, úzké kanály, pozorování ptáků (pelikáni, labutě, kormoráni, jeřábi, mořští orli), bohatství ryb, pestrá flora, cílem Mila 32 (na Dunarea Vecche, domy Lipovanů, dřevěný kostelík, zde rybí oběd). Návrat do Tulcey a přes trajekt na Dunaji na nocleh do Galaţi. Prohlídka města (promenáda u Dunaje, starý moldavský kostelík nad řekou, v centru radnice a další kostely). Nocleh v Galati.
 • 9. den - sobota 9. května 2020
  • Bahenní sopky Vulcanii Noroiosi u obce Berca (foto - pěší okruh), přes Karpaty do Sedmihradska, okolo Brašova pod hřeben Fagaraše, nádhernou podhorskou krajinou se saskými i rumunskými kos-telíky, město Făgăraş (renesanční hrad, velký moderní ortodoxní kostel, synagóga, náměstí). Okolo Sibiu do města Deva (hrad, staré centrum). Nocleh s večeří.
 • 10. den - neděle 10. května 2020
  • Návrat většinou po dálnici směr Timişoara, Arad, Szeged, Budapest, Bratislava, večer návrat do ČR.
Mapa zájezdu
Podmínky
Cena zahrnuje:
 • ubytování, 9 x 3* hotel, 2lůžkové pokoje
 • stravování - 9 x snídaně
 • stravování - 4 x večeře v Kišiněvě, 1x večeře v Devě
 • stravování - 1x pozdní oběd ve Valeni
 • pojištění
 • dopravu
 • vstupy do uvedených objektů
Cena nezahrnuje:
 • fakultativně výlet po Dunaji - 770 Kč
 • fakultativně rybí oběd - 260 Kč