KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary

Pojďte s námi za zdravím a poznáním

Termín 7.-15.9. 2019
Počet dní 9
Cena 8 800 Kč
Popis

UBYTOVÁNÍ:
5x Hotel BARTNIK – Pszcolki (7. 9. – 12. 9. 2019), 2lůž. pokoje
3x Hotel MARINA PALLATIUM – (12. 9. – 15. 9. 2018), 2lůž. pokoje

PRŮVODCE: Mgr. Radvana Kráslová
POJIŠTĚNÍ: Individuální
DOPRAVA: Autobusová doprava Sládek, s.r.o.
STRAVOVÁNÍ: 8x snídaně

CENA: 8.800,– Kč
Platí pro členy TJ Slovan K. Vary. Ostatní + 400 Kč.

PLATBA: 16738341/0100 v.s. 4190907, k.s. 0008.
Ve zprávě pro příjemce uvést příjmení. Platba do 10. srpna 2019.

Program ke stažení (formát PDF)

Program
 • 1. den - sobota 7. září 2019
  • Odjezd v ranních hodinách z Ostrova - Mírového náměstí v 6:00 a v 6:30 z Karlových Varů od Tržnice. Přejezd přes Liberec, okolo Zielenej Góry a Poznaně. Cestou zastávka v městě Gniezno (Hnězdno) – prohlídka města, odjezd na ubytování v okolí Gdaňska - Pszcolki.
 • 2. den - neděle 8. září 2019
  • Gdaňsk – celodenní prohlídka. Přístavní velkoměsto Gdaňsk, kdysi nazývaný „Aurea Porta“ – Zlatá brána Polska, Hlavní město a Královská cesta s nádhernými historickými budovami, nábřeží Motlawy, pohled na Žuraw, ve středověku největší přístavní jeřáb na světě, kostel Panny Marie, jeden z největších cihlových chrámů na světě – prý pojme až 25.000 věřících, podle času další atrakce města (např. Námořnické muzeum na říčním ostrově Ołowianka nebo historická radnice s vyhlídkovou věží). Nocleh Gdaňsk - Pszcolki.
 • 3. den - pondělí 9. září 2019
  • Marlborg – největší a nejslavnější polský hrad. Elblag – působivé hanzovní město, starobylé obchodní domy, atmosféra historického města. Westerplatte. Ubytování Gdaňsk - Pszcolki.
 • 4. den - úterý 10. září 2019
  • Gdynia – celodenní program. Procházka po nábřeží, „plovoucí“ muzeum – torpédoborec Błyskawica a stoletý trojstěžník Dar Pomorza, Oceánografické muzeum s mořským akváriem. Pěší turistika po mořském pobřeží. Lodní výlet na poloostrov Hel – senzační rybářské muzeum. Na poloostrov Hel si určitě stojí za to dojet do tamního rybářského muzea, kde se dozvíte vše o přírodě na Baltu. V mořské výzkumné stanici zde chovají i tuleně, k jejichž bazénkům se denně chodí dívat za symbolic- ké vstupné stovky lidí. Právě oddělení pro tuleně bylo otevře- no v roce 1997 a dnes patří mezi nejznámější atrakce na Helu. Ubytování Gdaňsk - Pszcolki.
 • 5. den - středa 11. září 2019
  • Celodenní program v Sopotech. Procházky k plážím, umělecký unikát - tzv. Krzywy domek (stavba architektů Szotyński získala titul – nejpodivuhodnější budova světa) a harmonie obchodu a umění, městský maják a závěrem nejdelší dřevěné molo v Evropě, procházky po dlouhé písečné pláži. Možnost návratu zpět do Gdańska vyhlídkovou lodí, případně po turistických stezkách. Pěší turistika po mořském pobřeží. Ubytování v Gdaňsku - Pszcolki.
 • 6. den - čtvrtek 12. září 2019
  • Slowiňský národní park. Celodenní turistický program. Přejezd na ubytování do Kamien Pomorski.
 • 7. den - pátek 13. září 2019
  • Miedzyzdroje – Swinousjsece – Wolinský národní park. Pěší turistika. Ubytování v Kamien Pomorski.
 • 8. den - sobota 14. září 2019
  • Szczecin – prohlídka města. Pěší turistika v přilehlém okolí. Ubytování v Kamien Pomorski.
 • 9. den - neděle 15. září 2019
  • Odjezd ze Szczecina do Karlových Varů. Krátké zastavení u jezer Schweriner See – Teupitzer See nedaleko Berlína v Německu. Příjezd do Karlových Varů ve večerních hodinách.
Mapa zájezdu
Podmínky
Cena zahrnuje:
 • ubytování se snídaní
 • doprava
 • služby průvodce
Cena nezahrnuje:
 • pojištění