KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary

Pojďte s námi za zdravím a poznáním

Termín 22.3. - 4.4. 2019 a 26.4. - 9.5. 2019
Počet dní 14
Cena 18 500 Kč
Popis

TERMÍNY:
• 22. března až 4. dubna 2019
• 26. dubna až 9. května 2019

DOPRAVA:
• klimatizovaný luxusní autobus

UBYTOVÁNÍ:
• 8x dvojlůžkové pokoje v hotelech kategorie 3* se snídaní
• 2x 4lůžkové kajuty na trajektu Neapol -Palermo – Neapol

PRŮVODCE:
• český průvodce po celou dobu zájezdu

CENA:
• 22. března až 4. dubna 2019 – 18 500 Kč
– nečlenové KČT Slovan K. Vary + 500 Kč
• 26. dubna až 9. května 2019 – 19 500 Kč –
nečlenové KČT Slovan K. Vary + 500 Kč

PLATBA:
16738341/0100 v.s. 4190322
Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím příjmení.
Zálohová platba pro oba termíny 5 000 Kč do 22.2. 2019.
Doplatek pro I. termín do 10.3. 2019.
Doplatek pro II. termín do 10.4. 2019.

Program ke stažení (formát PDF)

Program
 • 1. den - pátek
  • Odjezd z ČR a noční přejezd do Itálie.
 • 2. den - sobota
  • V dopoledních hodinách příjezd do srdce Kampánie - NEAPOLE (UNESCO). Prohlídka historického centra s průvodcem a jedinečnou atmo- sférou - Castel Nuovo, Castel dell’Ovo, Palazzo Reale, přístav Santa Lucia, Galerie Umberta I. s největší skleněnou pasáží v Evropě, opera San Carlo, gotické a barokní kostely, katedrála, čtvrť betlémů.
   Večer nalodění na noční trajekt do Palerma – nocleh v kajutách.
 • 3. den - neděle 24.3. 2019
  • Vylodění v PALERMU (UNESCO) a následně prohlídka této okouzlující sicilské metropole. Historické centrum – slavné pouliční trhy (Mercato di Ballarò) ve čtvrti Albergheria, první seznámení se sicilským barokem - kašna Pretoria na Piazza Pretoria, náměstí Quatro Canti, Palazzo delle Aquile, atd. Normanské stavby v orientálním stylu – katedrála, Normanský palác. Následně přejezd do MONREALE (UNESCO) návštěva katedrály – chrám Panny Marie, která je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě a nejvýznamnější normanskou stavbou na Sicílii, naleznete zde proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. V podvečerních hodinách přejezd do oblasti západní Sicílie. Ubytování ve městě TRÀPANI.
 • 4. den - pondělí 25.3. 2019
  • Den na západní Sicílii – vlasti tajemného národa Elymů. Návštěva malebného městečka ERICE, ležícího na bájné hoře Erix. Erice je z římských dob známé jako centrum Venušina kultu.
   Možnost fakultativního výletu na EGADSKÉ OSTROVY, které jsou vyhlášené svou křišťálově čistou vodou. Ostrov Favignana s krásným pobřežím – pěší turistika podél nádherných bílých pláží s tufovými útesy – možný výstup na dominantu ostrova - vrchol Monte Santa Caterina. V podvečer prohlídka historického centra TRÀPANI, následně průjezd přes SALINE DI TRÀPANI.
   Ubytování v okolí města Trapani.
 • 5. den - úterý
  • V ranních hodinách odjezd do SEGESTY (UNESCO) – prohlídka komplexu známého chrámu a řeckého divadla z 5. stol. př. n. l. na vrcholku Monte Barbaro. Následně přejezd do oblasti AGRIGENTA – návštěva chrámového komplexu v ÚDOLÍ CHRÁMŮ (UNESCO) - Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe, se základy 112 m dlou- hého chrámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám, atd. Ve večerních hodinách ubytování v oblasti Agrigenta.
 • 6. den - středa
  • Ráno cesta přes Hyblajské vrchy do oblasti jihovýchodní Sicílie. Prohlídka městečka NOTO (UNESCO) - nejkom- pletněji dochované barokní město na Sicílii. V odpoledních hodinách přejezd do města SYRAKUSY (UNESCO) – centrum s významnými památkami a bohatou minulostí, ostrovní stará část Ortygia, duchov- ní srdce celého města. Ruiny chrámu Apollóna – nejstar- ší Dórský chrám na Sicílii, Arethusin pramen opěvovaný již Vergiliem, barokní katedrála. Archeologický areál (Parco Archeologico della Neapolis) s řeckým divadlem. Ubytování v oblasti Catanie.
 • 7. den - čtvrtek
  • Celodenní pěší turistika na nejvyšší činné sopce Evropy - ETNĚ. Pro zájemce možnost vyjet lanovkou a event. dále terénním busem až do výšky 3000 m - obří lávová pole, výhledy na Catanii a malebnou Rivieru dei Ciclopi. V případě nepříznivého počasí – návštěva historického centra CATANIE a dále zastávka u přírodního unikátu na úpatí Etny, u kaňonu říčky ALCANTARY, která opracovala místní skály do neuvěřitelných podob. Ubytování ve městě Catanie.
 • 8. den - pátek
  • V dopoledních hodinách návštěva jednoho z nejznámějších a nejfotogeničtějších sicilských měst TAORMINY (UNESCO). Antická Taormina byla založena Řeky ve 4. stol. př. n. l. na unikátní terase nad mořem. Aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie. Dále procházka zahradami Giardino Pubblico, kde cypřiše a cedry lemují výhledy na moře. Návštěva jednoho z nejproslulejších sicilských starověkých řeckých divadel - Teatro Greco s úchvatnými výhledy na vrchol Etny a Jónské moře. Možnost jízdy lanovkou do malebné rybářské vesničky Mazzaro rozkládající se přímo pod Taorminou. Ve večerních hodinách přejezd do oblasti města Milazzo – ubytování v hotelu nedaleko pláže.
 • 9. den - sobota
  • Celodenní plavba do vulkanického souostroví LIPARSKÝCH OSTROVŮ (UNESCO) - ostrov VULCANO, jenž je dle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Vulkána. PORTO LEVANTE, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Následně přejezd na nedaleký ostrov LIPARI – návštěva stejnojmenného městečka s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, písečné pláže s průzračným mořem.
 • 10. den - neděle
  • Ráno cesta podél severního pobřeží Sicílie – prohlídka antického TYNDARIS a poutní mariánské baziliky na 180 m vysokém útesu nad Tyrhénským mořem. Odpoledne prohlídka malebného CEFALÚ stojícího ve stínu mohutného skaliska, které svírá městečko mezi svými strmými stěnami a mořem. Prohlídka historického centra – normanská katedrála, arabská prádelna, pláž, muzeum Mandralisca, atd. V podvečerních hodinách přejezd do Palerma, následně nalodění na noční trajekt do Neapole.
 • 11. den - pondělí
  • Po vylodění přejezd do POMPEJÍ (UNESCO) - starořímské město zničené výbuchem Vesuvu a zasypané popelem (Venušin, Jupiterův či Apollonův chrám, Stabijské lázně, Velké a Malé divadlo, proslulé fresky v domě s pozla- cenými amorky, domě Vettiů, Faunově domě, domě kytaristy nebo tragického básníka, či fresky v budově nevěstince Lupanare). Procházka ulicemi se zachovalými domy, vypovídající o životě starých Římanů.
   V odpoledních hodinách výstup na vrchol sopky VESUV do výšky 1 270 metrů. Výstup je dále spojený s pěší turistikou okolo kráteru, kde se naskytnou překrásné výhledy na celý Neapolský záliv. Následně přesun do oblasti Říma – ubytování.
 • 12. den - úterý
  • První den prohlídky věčného města: Piazza Navona – oválné náměstí obklopené kavárnami se známou Berniniho fontánou, Pantheon – jedna z nejzachovalejších římských staveb, Fontana di Trevi – největší římská fontána, známá z Felliniho kultovního filmu Sladký život, Španělské náměstí (Piazza di Spagna) – slavné španělské schody, Benátské náměstí (Piazza Venezia) – urbanistické centrum metropole , Památník Viktora Emanulea II., Kapitolské náměstí a Kapitol – náměstí navržené Michelange- lem a jezdeckou sochou císaře Marca Aurelia z 2. stol. n. l., Forum Romanum, Koloseum, atd. Ubytování v širším centru Říma.
 • 13. den - středa
  • Druhý den prohlídky – návštěva papežského státu VATIKÁN - chrám sv. Petra s možností výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na italskou metropoli, Svatopetrské náměstí, Vatikánská muzea - etruské umění a antika, Sixtinská kaple s Michelangelovými freskami, klenoty malířství, sochařství a architektury, Andělský hrad postavený v dobách císaře Hadriána se zajímavými interiéry a nádherným výhledem z terasy, kterou proslavila slavná Pucciniho opera Tosca. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
 • 14. den - čtvrtek
  • Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Mapa zájezdu
Podmínky
Cena zahrnuje:
 • informační materiály
 • doprava luxusním autokarem
 • průvodce po celou dobu zájezdu
 • 2x ubytování ve 4 lůžkových kajutách na trajektu Neapol – Palermo – Neapol
 • 8x ubytování v hotelech 3* - 2lůžkové pokoje
 • 8x snídaně
Cena nezahrnuje:
 • pojištění